0

Jak umrzeć i zmartwychwstać w 3 dni – szokująca prawda sprzed 2 tysięcy lat?

Szaman Basza AlbionJak umrzeć i zmartwychwstać w 3 dni- szokująca prawda sprzed 2 tysięcy lat?
Prawda o śmierci i powrocie życia jest dla większości ściśle związana z kultem religijnym i ludzie ci nie przyjmują możliwości, iż sytuacja mogła wyglądać inaczej niż w sposób przedstawiany przez religie. Prawda jest jednak inna. Wszystko to spowodowane było działaniem ludzi. Starły się dwie siły. Jedna wykorzystywała klątwy i złe uroki, aby kierować postępowaniami całych grup ludzi i wykorzystywać ich do zwalczania przeciwników. Druga grupa wykorzystywała zaklęcia miłosne dla obrony oraz zwalczania skutków działań klątw. Walka pomiędzy tymi ruchami trwała już id czasów babilońskich. Wtedy powstawały pierwsze tajne stowarzyszenia tych, którzy posiedli wiedzę. Jednak przez wieki wiedza ta była utrzymywana w tajemnicy. Nawet dziś widzimy jak silny może być wpływ miłości na ludzkie zachowania. Szczególnie, jeżeli wykorzystywane są klątwy miłosne. Wystarczy jedna osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i może ona rzucając klątwy i złe uroki doprowadzić do śmierci osobę, która zostanie poddana działaniu sił magicznych. Wielokrotnie zaklęcia miłosne doprowadzały ludzi do skrajnych działań. Jednak, kiedy stosuje się naprawdę silne uroki miłosne można wywierać wpływ na całe grupy ludzi. Wykorzystując najsilniejsze klątwy i złe uroki możliwe jest doprowadzenie ludzi do stanu, kiedy uśmiercą wskazaną przez nas osobę. Właśnie takie działanie miało miejsce dwa tysiące lat temu w Jerozolimie. Wykorzystane w złych celach czary miłosne doprowadziły do skazania na śmierć. Powodem tego było działanie jednego z członków takiego tajnego stowarzyszenia, który postanowił pokazać ludziom, jaką moc ma magia. Chodząc w śród ludzi wielu uzdrawiał z ciężkich chorób. Wykorzystywał miłosne¤, aby pokazywać ludziom, że nie są skazani na swój los i mogą go poprawić. Swoim działaniem naraził się jednak ludziom z organizacji, w której doskonalił swoje umiejętności. Publiczne wykorzystywanie mocy, jaką mają zaklęcia miłosne oraz przekazywanie tej wiedzy samodzielnie wybranym uczniom, którzy nie przeszli wszystkich etapów inicjacji wywołało sprzeciw większości ludzi, którzy posiadali taką wiedzę. Postanowili oni zakończyć działania tego, który nie przestrzegał tajemnicy i ujawniał, czym są uroki miłosne ezoteryka i cała magia. Działanie jego przeciwników nie było jednak jawne. Znali oni klątwy miłosne które zamieniały miłość i uwielbienie w nienawiść i pogardę. Działanie wywołane przez takie czary miłosne jest tym silniejsze im mocniejsze było pierwotne uczucie. Przeciwnicy wykorzystali, więc miłość dla odebrania życia. Pokazuje to jak wielką moc niosą w sobie uroki miłosne. Właśnie z tego powodu od zawsze władze starają się przedstawiać wszystkie działania zasad i ujawnił magiczne, jako złe. Boją się, że ludzie poznają prawdę o sile, jaką mają uroki miłosne ezoteryka oraz inne formy działań magicznych. Pozbawienie życia było niewątpliwie pokazem możliwości, jakie mają uroki miłosne jednak prawdziwy pokaz możliwości nastąpił po trzech dniach od pozbawienia życia.

 

Przywrócenie do życia jest o wiele trudniejsze niż spowodowanie śmierci. Jednak, jeżeli właściwie wykorzysta się moc, jaką posiadają uroki miłosne można dokonać czynów, które wychodzą poza pojmowanie ludzi nieznających tajników magii. Wielu ludzi było światkami tamtych wydarzeń, lecz tylko bardzo niewielu znało prawdę. Nieliczni świadomi tego, co się stało postanowili, że prawdę należy ukryć. Przywracając swego mistrza do świata ludzi zrozumieli, jaką dysponują mocą. Uczniowie w początkowym okresie postanowili iść drogą, jaką wskazywał ich niepokorny nauczyciel. Oni również wykorzystywali czary miłosne, aby pomagać ludziom. Lecz po kilku latach zrozumieli, iż klątwy miłosne poprzez swoją moc z działanie, którego nie rozumieją zwyczajni ludzie powodowały strach i nienawiść. Zaklęcia miłosne poznawała, więc tylko wąska grupa najbardziej zaufanych. Tajemnica jest do dzisiaj pilnie strzeżona różnymi metodami. Przez wieki wszelkie uroki miłosne ezoteryka i inne działania związanie z magią były całkowicie zakazane. Jednocześnie wszystko, co w jakikolwiek sposób ocierało się o skuteczne zaklęcia miłosne było przez wieki przedstawiane, jako klątwy i złe uroki. Działania takie pozwalały przez wieki na utrzymywanie prawdy za zasłona, która całkowicie przesłaniała prawdę. Bardzo niewielu ludzi odkrywało prawdę. Mieli oni tylko jeden wybór. Mogli się podporządkować i zgłębiać wiedzę w całkowitej tajemnicy i korzystać z niej tylko dla dobra organizacji lub zginąć. Ludzie ci woleli śmierć. W większości kończyli na stosach. Jednak w ciągu wieków udało się nielicznym osobą nawiązać z sobą kontakt, stworzyły one tajne stowarzyszenia, które znały tajemnice oraz zgłębiały tajniki wiedzy magicznej. Poznając zaklęcia miłosne osoby takie mogły wpływać na dziania innych ludzi i powodować zmiany ich zachowania. Jednak grupy nie działają w jednym określonym celu. Wykorzystują one klątwy miłosne w różnych celach. Jedna z organizacji stara się przejąć władzę nad działaniami ludzi i kierować ich postępowaniem. Wiedza ta miała zostać przekazana wszystkim ludziom, lecz do dzisiaj stanowi tajemnice. Cała prawda jest dokładnie ukrywana. Ludzie nawet w czasach lotów kosmicznych nie są gotowi na poznanie prawdy o tym, co stało się dwa tysiące lat temu. Ludzie w większości nie mogą pojąć jak czary miłosne mogą mieć taką siłę, iż wpływają na zachowania wielu ludzi jednocześnie. Nawet dzisiaj samodzielne poznawanie tej wiedzy jest niemożliwe. Organizacje same wyszukują ludzi o otwartych umysłach, którym przekazują wiedzę o tym, czym są uroki miłosne, oraz jak skutecznie z nich korzystać. Najbardziej wtajemniczeni członkowie zakonu mają władzę, która jak przed wiekami pozwala im na kierowanie zachowaniem wielkich grup ludzi. Wiedza ta jeszcze długo pozostanie ukryta.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zdrowie z tagami , , , , . Zachowaj stały link do niego.

Komentowanie wyłączone.